Je kunt deze header niet bekijken, omdat je niet de nieuwste flash player op je computer hebt! Download hem hier!

Ondanks de constante zorg en aandacht die Flora Projects aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op deze website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast.

Flora Projects behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
Een bezoeker mag de gegevens van deze website niet openbaar maken, verveelvoudigen of opslaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Flora Projects (ook niet via een eigen netwerk).

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Flora Projects, welke geen eigendom zijn van Flora Projects, maar zijn alleen ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Flora Projects.

Hoewel Flora Projects uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.

Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Flora Projects worden onderhouden wordt afgewezen.
Flora Projects sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.